Stok narciarski w Rybnie

czynna: 10.00-18
Temperatura
+ 5°C
Wyciągi Czynne
Pokrywa 60-120cm
Warunki Dobre

Kamera internetowa Stacji Narciarskiej RybnoKontakt

Stacja Narciarska Rybno
18-400 Łomża
Rybno 16 gmina Łomża
Tel: 608 526 676