Temperatura
°C
Wyciągi Nieczynne
Pokrywa cm
Warunki Złe

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi regulaminami wszystkich korzystających z wyciągów i tras.

1. Wyciągi narciarskie są czynne codziennie przy odpowiednich warunkach śniegowych i atmosferycznych, od poniedziałku do piątku w godzinach 14.30 – 20.30, w soboty, niedzielę, święta i ferie zimowe od 10.00 – 20.30.

2. Osoby korzystające z wyciągów zobowiązane są posiadać ważny bilet lub karnet zbliżeniowy  na przejazd wyciągiem.

3. Poza kolejnością i bezpłatnie z wyciągów korzystać mogą ratownicy GOPR będący na służbie, obsługa wyciągu, osoby kontrolujące posiadający pisemne upoważnienie.

4. Jazda do góry wyciągiem dozwolona jest tylko po uprzednio przygotowanym śladzie do jazdy narciarzy na wyciągu.

5. Zaczepienie się do jazdy w górę może nastąpić tylko na peronie dolnym, wyczepienie na peronie górnym przed tablicą „KONIEC JAZDY”.

6. Zabrania się zaczepiania i wyczepiania narciarzy poza peronami na trasie w którymkolwiek miejscu.

7. W przypadku zatrzymania się wyciągu nie należy wyczepiać się bez polecenia obsługi.

8. W czasie zjazdu nie wolno podjeżdżać do liny i urządzeń wyciągu, ani tam też przebywać.

9. Zabrania się zjeżdżania na sankach, chodzenia pieszo, ustawiania bramek, tyczek, itp. na trasach zjazdowych i w pobliżu urządzeń wyciągu.

10. Wyciągi mogą być zatrzymane z powodów  technicznych i innych.

11. Zabrania się palenia papierosów na terenie całej Stacji narciarskiej.

12. Nie będą obsługiwane osoby nie przestrzegające regulaminu, nie stosujące się do poleceń obsługi oraz osoby będące w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.

13. Korzystający z wyciągów zobowiązani są do przestrzegania regulaminu oraz podporządkowania się poleceniom obsługi wyciągów.

 

 

Rybno 18.01.2006 r.
Kontakt

Stacja Narciarska Rybno
18-400 Łomża
Rybno 16 gmina Łomża
Tel: 608 526 676